13. August 2018   "Blue Monday" - GH Hoffmann
15. August 2018   Grillabend - GH Hoffmann
15. - 17. August 2018   Heuriger - Anna kocht
22. August 2018   Grillabend - GH Hoffmann
22. - 24. August 2018   Heuriger - Anna kocht
29. August 2018   Grillabend - GH Hoffmann
29. - 31. August 2018   Heuriger - Anna kocht
1. September 2018   Fu▀wallfahrt der Oberrabnitzer nach Rosalia
7.-9. September 2018   Fu▀wallfahrt der Dra▀markter nach Pinggau
15.-16. September 2018   Erntedank - Anna kocht
16. September 2018   Blutspenden Dra▀markt
22. September 2018   SPÍ-Schnapsen Dra▀markt - GH-Janits
22.-23. September 2018   Erntedank - Anna kocht
28.-29. September 2018   Oktoberfest - Feuerwehr Oberrabnitz